قابل توجه اساتید محترم دانشکده ها:

جهت استفاده ار سرویس Courses WebSite پس از درخواست استاد محترم، اکانت مربوطه جهت upload وب سايت درس، و همچنین link درس مربوطه بر روی سایت فعال خواهد شد.

 

دانشگاه زنجان © 1388-92
master [at] znu.ac.ir